Vai jūs vēlētos strādāt Gērnsijā ar izcilu algu un ērtiem darba apstākļiem?

 

Mājas un biroja tīrītāji – pilnas slodzes

Mēs meklējam operatīvus darbiniekus māju un biroju uzkopšanai. Iepriekšēja tīrīšanas pieredze nav nepieciešama, jo tiks sniegta apmācība.

Jums jābūt godīgam, cienījamam, uzticamam, sakoptam un entuziastiskam savā pieejā darbam. Jāprot strādāt bez uzraudzības un ievērot skaidrus norādījumus. Jums ir jābūt augstiem tīrīšanas standartiem un labai acij.

Liela priekšrocība būtu angļu valoda: brīvā vai sarunvalodas līmenī un derīga vadītāja apliecība.

Mēs organizēsim jūsu ceļojumu uz salu un palīdzēsim jums ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, lai jūs veiksmīgi šeit nokļūtu un uzsāktu darbu. Mēs nodrošināsim Jums izolācijas izmitināšanu 14 dienas bez maksas un palīdzēsim organizēt ēdiena piegādi šajā periodā.

Visas mūsu dāmas uzturas mūsu ērtajā naktsmītnē. Jums tiks nodrošināts darba formas tērps. Mēs jums izveidosim bankas kontu uz kuru katru nedēļu tiks izmaksāta darba alga.

Primārie pienākumi

  • Parūpēties, lai tīrīšanas specifikācijas tiek nodrošinātas augstā līmenī.
  • Precīzi un savlaicīgi aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju.
  • Pārliecināties, ka tīrīšanas līdzekļi tiek lietoti pareizi, un tiek ievēroti ražotāja norādījumi.
  • Tiek uzturēti kvalitātes standarti.
  • Jāprot stradāt bez uzraudzības un izpildīt norādījumus.

Kompānijas informācija

Easyclean ir ģimenes uzņēmums, kas atrodas Normandijas salās. Pie mums strādā 30  dāmas no Latvijas, kas sniedz profesionālus uzkopšanas pakalpojumus mājām un uzņēmumiem jaukajā Gērnsijas salā.

Ja vēlaties pievienoties mūsu draudzīgajai komandai, lūdzu, nosūtiet savu CV uz mūsu e-pasta adresi jobs@easyclean.gg.

Would you like to work on Guernsey with an excellent salary and comfortable working conditions?

 

HOME & OFFICE CLEANERS – FULL TIME

We require Cleaning Operatives for domestic and office cleaning. Previous cleaning experience is not necessary as training will be given.

You must be honest, presentable, reliable, clean, tidy and enthusiastic in your approach to work. You should be able to work unsupervised and follow clear instructions. You need to have high standards of cleaning and a good eye for detail. 

Fluent or conversational English and a valid, clean driving licence would be an advantage.

We will organise your travel to the island and help you with all the necessary paperwork to get you here and started. We will provide you with isolation accommodation for 14 days free of charge and help you arrange delivery of food during this period.

All our ladies stay in our comfortable accommodation and you will be provided with a uniform. We will also set you up with a bank account into which your wages will be paid on a weekly basis.

Primary Duties

  • To ensure that the cleaning specification is delivered to a high standard
  • To complete any required documentation accurately and in a timely manner
  • Ensure cleaning products are used in the correct manner and manufacturer’s instructions are followed
  • Quality standards are maintained
  • Able to work unsupervised and follow instructions

Company information

Easyclean is a family run business based in the Channel Islands. We employ 30 Latvian ladies who provide a professional cleaning service to homes and businesses on the pretty island of Guernsey.

If you would like to join our friendly team, please send your CV and covering email to jobs@easyclean.gg.